Huisregels

Wilt u als cliënt s.v.p. kennis nemen van de volgende huisregels:

 • van u als cliënt wordt verwacht, dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging
 • er mag niet gerookt worden binnen de praktijk
 • Praktijk TAI SHAN is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen
 • mocht u onverhoopt ontevreden zijn over het verloop van uw behandeling, dan vraag ik u om mij dit direct te melden. Mochten u en ik niet samen in staat zijn om tot een oplossing van uw klacht te komen, dan kunt u vervolgens uw klacht indienen bij mijn Beroepsvereniging NVTCG ZHONG.

ZORGVERZEKERAARS EN VERGOEDINGEN

Voor details, extra en/of meer actuele informatie over vergoedingsregelingen op basis van uw persoonlijke aanvullende verzekering, moet u zich wenden tot uw eigen zorgverzekeraar.

LET OP.  Er kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard worden met betrekking tot wijzigingen van afspraken tussen de Beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars en/of wijzigingen van vergoedings-regelingen door de zorgverzekeraars.

Naast de website van NVTCG ZHONG, kunt u ook kijken of uw zorgverzekeraar “alternatieve of complementaire geneeskunde” vergoed, op de websites van Zorgverzekeringswijzer of bij Zorgwijzer.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Alle consultprijzen zijn inclusief materialen in de vorm van: acupunctuurnaalden, watten, alcohol, etherische + massage oliën en het gebruik van handdoeken/lakens.

In de intake zijn inbegrepen het stellen van een polsslag- en tongdiagnose, het uitzoeken en bestellen van Chinese en/of Westerse kruiden, het samenstellen van een voedingsadvies en de administratiekosten.

U wordt vriendelijk verzocht om per PIN  per consult te betalen, waarna u een factuur ontvangt. Deze factuur kunt u indienen bij uw Zorgverzekeraar. 

Indien u niet met PIN betaald is de betalingstermijn 5 werkdagen. Indien nodig ontvangt u 14 dagen na dit tijdstip een eerste betalingsherinnering. Mocht uw betaling na een eventuele tweede herinnering achterwege blijven, dan kan de inning worden overgedragen aan een incasso-instantie.

Indien u een afspraak niet uiterlijk 24 uur tevoren af heeft gezegd wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht.

De kosten van het ontlastingsonderzoek betaalt u zelf rechtstreeks aan het betreffende laboratorium.

Chinese en/of westerse kruiden cq. supplementen kunnen – in overleg met u – door mij bij de leverancier besteld worden. Deze bestellingen worden rechtstreeks bij u thuis afgeleverd. Ook deze bestellingen moet u zelf betalen aan de leverancier, middels een factuur van de leverancier.

Deze facturen kunt u – afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering – eventueel ook bij uw Zorgverzekeraar indienen. Of deze vergoed worden, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Praktijk Taishan is vrijgesteld van BTW

 • Intake gesprek € 95

  Duur 90 min

 • Vervolg consult € 65

  Duur 60 min

 • Ontlastingsonderzoek divers
 • Bespreken ontlastingsonderzoek € 65

  Duur 60 min

Autoriteit Persoonsgegevens

Acupunctuur Praktijk Tai Shan is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor de verwerking van Patiënteninformatie, waarmee is voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat ik de verwerking van uw gegevens op een juiste en volledige wijze uitvoer en gehouden ben aan de overige bepalingen van de AVG.

Per behandeling registreer ik uw medische en administratieve gegevens. Deze registratie valt binnen de AVG.

Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met uw gegevens en zonder uw toestemming mogen deze gegevens niet doorgegeven worden aan derden.

Vragen? Graag via het contactformulier »